راز انسان های کوتاه نظر

این پست را به اشتراک بگذارید :

اعداد کوچکتر از یک، عجب خواص عجیبی دارند (۰٫۲)!!!
شاید مانند انسان های کوچکتر از حد آدمیت و آدم های کوتاه نظر هستند.
وقتی در آنها ضرب می شوی یا می خواهی با آنها مشارکت کنی تو را نیز کوچک می کنند.
۳×۰٫۲=۰٫۶
وقتی می خواهی با آنها تقسیم شوی یا مشکلاتت را پیششان تقسیم کنی و بازگو کنی مشکلاتت بزرگتر می شوند.
۳÷۰٫۲=۱۵
وقتی با آنها جمع می شوی و در کنار آنها هستی مقدار زیادی به تو اضافه نمی شود. چیزی به تو نمی آموزند.
۳+۰٫۲=۳٫۲
و اگر آنها را از زندگی کم کنی چیز زیادی از دست نداده ای!!!
۳-۰٫۲=۲٫۸

 

 

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.