رمز موفقیت کسب و کار شما

این پست را به اشتراک بگذارید :

کسب و کارتان برای موفقیت نیاز به یک داستان دارد؛ یک داستان تعریف کنید…

” مردم به اطلاعات اضافی نیاز ندارند. چشمان آنها مملو از اطلاعات است. آنها به ایمان نیاز دارند؛ ایمان به شما, ایمان به اهدافتان؛ ایمان به موفقیتتان و ایمان به داستانی که برایشان روایت میکنید. ”
__ آنت سیمونز

 

 

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.