پیش به سوی آینده ای بهتر

این پست را به اشتراک بگذارید :

شش راه برای قدم برداشتن به سوی آینده ای بهتر:
۱ -یاد بگیرید تا تغییرات و نقاط ضعفتان را بپذیرید.
۲ -اگر احتیاج به کمک دارید درخواست کمک کنید.

۳ -مستقیما با مشکلات خود درآمیزید.
۴ -اشتباهات خود رابپذیرید.
۵ -مسئولیت کامل خود را به عهده بگیرید.
۶ -واقعیت را بگوئید مخصوصا به خودتان

 

 

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.