عوامل متمایزکننده مدیران موفق از سایر مدیران

این پست را به اشتراک بگذارید :

عواملی که مدیر موفق را ازدیگر مدیران تمیز می دهد:
۱- پیگیری و سرسختی و استقامت
۲- جدی بودن در هدف

۳- علاقمند بودن به پیشرفت درکار خود
۴- پرسش از همکاران درخصوص کیفیت کارها
۵- گوش فرادادن به پیشنهادها ونظرات دیگران
۶- شور و انرژی زیاد
۷- مسئول دانستن خود در قبال کاری که ارائه میدهد
۸- سخت کوشی بسیار
۹- ایجاد اشتیاق در همکاران
۱۰-در دسترس بودن

 

 

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.