مدل شش سوال ۶W

این پست را به اشتراک بگذارید :

اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در email
مدل شش سوال ۶W

مدل شش سوال ۶W

به موجب مدل شش سوال ۶W هر تصمیم گیرنده در مورد تبلیغات باید قبل از هر اقدام عملی برای شش سوال زیر جواب داشته باشد. بدیهی است جواب های درست، منطقی و متعادل از لحاظ زمان و هزینه و شرایط رقابت، فعالیت تبلیغاتی را مثمر ثمر خواهد کرد.
مخاطب من کیست؟ (WHO)
مخاطب من کجاست؟ (WHERE)
چه پیامی را باید به او انتقال دهم؟ (WHAT)
چرا باید این پیام را انتقال دهم؟ (WHY)
از طریق کدام رسانه باید به او پیام دهم؟ (WHICH)
چه وقت باید با او ارتباط برقرار کنم؟ (WHEN)

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.