هویت سازی بصری برند

هویت سازی بصری برند

هویت برند یکی از مهمترین فرآیندهای ایجاد حس تفاوت در انتخاب های مشتریست. جایگاهی که علاوه بر زمان ، هزینه ای همیشگی نه تنها مادی بلکه به صورت معنوی نیز برای کسب و کار ما نیز بهمراه دارد. کسب و کارهایی که گسترش حرفه ای خود را منوط به فرآیند برندینگ دانسته اند به درستی راه سبقت از رقبا، ترغیب مخاطب، ایجاد حس اعتماد و حضور مدام در بازار را درک کرده اند.

هویت برند را نظیر هویت یکی از دوستان خود در نظر بگیرید که از نام او، ظاهر، شخصیت، نحوه گفتار، رفتار و مسلک و استایل شخصی به همراه عناصر مشابه دیگر تشکیل شده است. معنی کلی هویت برند این است که واقعا شما چه کسی هستید؟ 

هویت برند مجموعه بزرگی از موارد سمعی و بصری و المان هایی است که بیان کننده برند و شکل دهنده تصویر در ذهن مخاطب آن است.

خدمات برندینگ یک کسب یکی از پرطرفدارترین خدمات ارائه شده از سمت تیم خدماتی یک کسب می باشد که پس از گذشت یک دهه تنوانسته به بیش از پانصد پروژه شکل ، ظاهر و هویت ببخشد. 

ما این خدمات را در قالب ۱۴ فاز اجرایی برای کسب و کار شما تدوین کرده ایم (تدوین نهایی ۱۳۹۷) 

ما خدمات این ۱۴ فاز را به بیش از ۸۰۰ آیتم اجرایی دسته بندی و برای کسب و کارهای مختلف مورد ایده پردازی ، طراحی و اجرا قرار خواهیم داد.

این بسته ها بر اساس نیازهای کسب و کارها پس از بررسی نهایی به صورت اختصاصی قابل اجرا خواهند بود.