مشاوره کسب و کار​

Business consulting

معمولا وقتی صحبت از راه اندازی کسب و کارهای مختلف می شود ، افراد تخصص خود را در راه اندازی آن کسب و کار می سنجند . یعنی صرفا راه اندازی کسب و کار را به دانش خود در آن حوزه محدود می کنند . با این حال گاه می بینیم که کسب و کارها بعد از مدت کوتاهی دچار مشکلات مهمی از جمله عدم موفقیت در بازار ، عدم انتخاب فضاهای تبلیغاتی مناسب ، مشکلات نیروی انسانی ، مشکلات سرمایه گذاری، مارکتینگ و ده ها مشکل دیگر می شوند .

مشاور و راهنمای کسب و کار تخصصی است که سالهاست در کشورهای پیشرفته مورد توجه قرار گرفته است . مشاور حرفه ای کسب و کار نقش مهمی در پیشبرد اهداف مجموعه با استفاده از تکنیک های مرتبط با حوزه فروش ، بازاریابی و تبلیغات ، نیروی انسانی و …. دارد.

خدمات مشاوره کسب و کار ، یکی از خدمات مهم یک کسب است که سالهاست با تکیه بر دانش کارآفرینی و تجربیات فراوان و ساعت ها مشاوره با انواع کسب و کار در حوزه های مختلف در قالب خدمات حضوری و آنلاین شکل گرفته است . 

یادمان باشد یک مشاور خوب می تواند از هزینه هایی اضافی که در طول مسیر موفقیت کسب و کارمان پیش می آید ، جلوگیری کند.

مشاور خوب می تواند از هزینه های اضافی کسب و کارتان جلوگیری کند