BRANDS WIN

رویدادهای برند برنده از آبان ماه 1400 با هدف آشنایی کسب و کارها با عناوین مهم و اثرگذار خلق و توسعه برند و با استفاده از تکنیک های ساده سازی مفهوم و تکنیک آموزشی میکرولرنینگ  طراحی و به مرحله اجرا درآمد . 

در هر قسمت از رویداد برند برنده به یکی از مهمترین عوامل در برندسازی پرداخته شده و سعی بر آن است با برگزاری رویدادها در نقاط مختلف کشور این مطالب به صورت یکپارچه در آید . 

امیدواریم شما هم یکی از شرکت کنندگان این رویداد جذاب باشید

CONFERENCES MOVIES

نمایش فیلم همایش ها

اولین رویداد برند برنده 

( برندسازی به زبان ساده ) 

قزوین

دانشگاه علمی کاربردی شهرداری

1400/08/09

دومین رویداد برند برنده 

( ورود به دنیای برندینگ ) 

قزوین

پارک علم و فناوری

1400/10/29

سومین رویداد برند برنده 

( طراحی نقطه اتصال برند ) 

تهران

دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات

1400/12/11

چهارمین رویداد برند برنده 

( برندسازی احساسات ) 

تهران

کارخانه نوآوری های وی 

1401/03/04

پنجمین رویداد برند برنده 

( برندسازی تبلیغات ) 

قزوین

پارک علم و فناوری

1402/09/13

CONFERENCES ALBUM

گزارش تصویری همایش ها