BRANDS WIN

رویدادهای برند برنده از آبان ماه ۱۴۰۰ با هدف آشنایی کسب و کارها با عناوین مهم و اثرگذار خلق و توسعه برند و با استفاده از تکنیک های ساده سازی مفهوم و تکنیک آموزشی میکرولرنینگ  طراحی و به مرحله اجرا درآمد . 

در هر قسمت از رویداد برند برنده به یکی از مهمترین عوامل در برندسازی پرداخته شده و سعی بر آن است با برگزاری رویدادها در نقاط مختلف کشور این مطالب به صورت یکپارچه در آید . 

امیدواریم شما هم یکی از شرکت کنندگان این رویداد جذاب باشید

CONFERENCES MOVIES

نمایش فیلم همایش ها

پیش رویداد برند برنده 

( برندسازی به زبان ساده ) 

قزوین

دانشگاه علمی کاربردی شهرداری

۱۴۰۰/۰۸/۰۹

اولین رویداد برند برنده 

( ورود به دنیای برندینگ ) 

قزوین

پارک علم و فناوری

۱۴۰۰/۱۰/۲۹

دومین رویداد برند برنده 

( طراحی نقطه اتصال برند ) 

تهران

دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات

۱۴۰۰/۱۲/۱۱

سومین رویداد برند برنده 

( برندسازی احساسات ) 

تهران

کارخانه نوآوری های وی 

۱۴۰۱/۰۳/۰۴

CONFERENCES ALBUM

گزارش تصویری همایش ها