سر فصل اول | بخش گرافیک

۰۱ - درس اول

۳۳ دقیقه

آشنایی با نرم افزار کورل

۰۲ - درس دوم

۳۰ دقیقه

طراحی اولیه با نرم افزار گرافیکی کورل

۰۳ - لایو اول

۳۸ دقیقه

بررسی مشکلات اولیه شرکت کنندگان دوره

۰۴ - درس سوم

۳۵ دقیقه

طراحی پوستر با نرم افزار کورل

۰۵ - لایو دوم

۳۶ دقیقه

بررسی ترفندهای مهم طراحی و عیب یابی

۰۶ - درس چهارم

۳۲ دقیقه

طراحی اولیه با نرم افزار گرافیکی کورل

۰۷ - لایو سوم

۳۶ دقیقه

معرفی وب سایت های کاربردی

۰۸ - درس پنجم

۳۱ دقیقه

تولید اولین محتوای کسب و کار و سرفصل های هویت برند شخصی

۰۹ - درس ششم

۳۹ دقیقه

نهایی سازی گرافیک کسب و کار و آماده سازی برای ورود به دنیای وب

۱۰ - لایو چهارم

۳۲ دقیقه

بررسی ایده های گرافیکی ، دادن ایده کسب و کارهای مجازی

سر فصل دوم | بخش وب

۱۱ - درس یازدهم

۱۰ دقیقه

وب چیست ؟

۱۲ - درس دوازدهم

۱۷ دقیقه

دامین یا دامنه

۱۳ - درس سیزدهم

۱۵ دقیقه

هاست یا میزبان

۱۴ - درس چهاردهم

۱۷ دقیقه

چرا وردپرس

۱۵ - درس پانزدهم

۱۱ دقیقه

نصب وردپرس

۱۶ - درس شانزدهم

۲۷ دقیقه

ساختار وردپرس و سفارشی سازی

۱۷ - درس هفدهم

۲۵ دقیقه

ساخت برگه با المنتور

۱۸ - درس هجدهم

۳۲ دقیقه

افزودن اولین نوشته

۱۹ - درس نوزدهم

۱۶ دقیقه

تنظیمات مهم سفارشی سازی

۲۰ - درس بیستم

۲۷ دقیقه

ووکامرس فروشگاه ساز

سر فصل سوم | دیجیتال مارکتینگ

۲۱ - درس بیست و یکم

۲۶ دقیقه

شروع داستان دیجیتال مارکتینگ

۲۲ - درس بیست و دوم

۲۳ دقیقه

نقش شبکه های اجتماعی در دیجیتال مارکتینگ

۲۳ - درس بیست و سوم

۳۰ دقیقه

قیف فروش و ارتباط با مشتری

۲۴ - درس بیست و چهارم

۲۸ دقیقه

سایت ها و ابزارهای جانبی