بایگانی برچسب: دارن هاردی

اثرمرکب در عمل

در: انگیزشی و موفقیت

اثرمرکب در عمل آیا شنیده اید که میگویند:(آن که آهسته و پیوسته برود ، برنده می شود؟) آیا داستان لاکپشت و خرگوش را شنیده اید ؟ خانم ها ، آقایان ! من مثل آن لاکپشت هستم.اگر به من وقت کافی دهید ، هرکسی را ، در هر زمانی و در هر رقابتی شکست میدهم. چرا؟ […]