کارگاه پیشرفته گرافیک محتوا

چگونه با نگاه متفاوت به تولید محتوا در یکی از پولسازترین مشاغل دنیا فعالیت کنیم

امروز تولید محتوا یکی از مهمترین بخش های استراتژی بازاریابی هر کسب و کاریست. از این رو حرفه ای تحت عنوان تولید کننده محتوا نقش پررنگی در اثر بخشی محتواهای بیشمار تولید شده در بازار رقابت بین برندها بازی می کند .

تولید کنندگان حرفه ای محتوا بدون احتساب تاثیر تجهیزات یک اصل را همیشه رعایت می کنند ، اصلی که فرق بین تولید کننده حرفه ای و آماتور را تعیین می کند .

خلاقیت ، مهارت ، فرصت مهمترین استراتژی برای هر تولید کننده حرفه ای محتواست و در کارگاه گرافیک محتوا به صورت مفصل به این اصل پرداخته ایم

کارگاه گرافیک محتوا در ده جلسه کاربردی رفته رفته مسیر را برای تبدیل شدن به یک تولید کننده حرفه ای محتوا مشخص نموده و شما را برای یکی از پولسازترین مشاغل دنیا آماده می کند .

فرقی نمی کند شما برای کسب و کار یا برند خودتان تولید محتوا می کنید یا دیگران ، اما بدون شک این یک کارگاه مفید است برای آنهایی که می خواهند حرفه تولید محتوا را به صورت جدی و از زوایای پنهان آن بررسی کنند.

01 - درس اول

36 دقیقه

محتوا چیست

درس دوم بزودی

-

-

درس سوم بزودی

-

-

درس چهارم بزودی

-

-

درس پنجم بزودی

-

-

درس ششم بزودی

-

-

درس هفتم بزودی

-

-

درس هشتم بزودی

-

-

درس نهم بزودی

-

-

درس دهم بزودی

-

-