ما در یک کسب چه می کنیم

آموزش و یادگیری

کلی مطالب مفید در مورد کسب و کارمان می آموزیم

تولید محتوا

حضورتان برای شبکه های اجتماعی مهیا می شود

مشاوره کسب و کار

با هم به بررسی وضعیت کسب و کار شما می پردازیم

دیجیتال مارکتینگ

در مقابل دیدگان مشتریان جدید قرار می گیریم

هویت سازی برند

ظاهر کسب و کارتان را می سازیم

بازاریابی و فروش

بازار هدفتان را شناسایی می کنیم

تجارت الکترونیک

شرایط حضور در بازار مجازی را مهیا می کنیم

ابزار و طراحی تبلیغات

برای حضور در مقابل چشمان مخاطب آماده می شویم

همکاری ما و شما از کجا شروع می شود
مرحله اول

ارزیابی کسب و کار

مرحله دوم

عقد قرارداد

مرحله سوم

نمایش ایده های اولیه

مرحله چهارم

تدوین و تغییرات

مرحله پنجم

نهایی شدن پروژه

آمار و ارقام همیشه راستگو هستند

بیش از ۱۱ سال تلاش مدام تیم آموزشی و خدماتی یک کسب امروزه ارقامی را آفریده که با افتخار می گویم به تنهایی آن را بدست نیاورده ایم . این حاصل یک کار گروهی منسجم است 

1495مشتریان
11386پروژه اجرایی
11تیم اجرایی
116کارگاه آموزشی
1640دانش پذیران
49سمینار آموزشی
معرفی دوره کوچ آنلاین
نظرات شرکت کنندگان کارگاه های یک کسب
از مطالب آموزشی یک کسب نهایت لذت را ببرید و به ما انرژی بدهید